Erfgoed Gezocht: Online lezing ArcheoAcademy

De bossen en heidegebieden van de Veluwe herbergen nog allerlei resten uit de prehistorie. Door een nieuwe meettechniek, zgn. LiDAR metingen, kan het reliëf dat schuil gaat onder vegetatie zichtbaar gemaakt worden en zijn structuren zoals grafheuvels te ontdekken. In het afgelopen half jaar hebben vrijwilligers meegeholpen om hoogtekaarten te onderzoeken en zijn veel nog onbekende potentiële grafheuvels, raatakkers of Celtic fields en houtskoolmeilers ontdekt. Deze lezing bespreekt de resultaten van dit onderzoek en hun implicaties voor ons beeld van het Veluwse verleden. Ook zal worden ingegaan op het veldwerk dat samen met vrijwilligers wordt uitgevoerd en waar nog aan deelgenomen kan worden, o.a. in de gemeente Arnhem.

Bekijk hier de Livestream terug
Online
Erfgoed Gezocht: Online lezing ArcheoAcademy